فارس ـ پایگاه اختصاصی

مرکز تخصصی مهدویت دانشگاه شیراز مرکز تخصصی مهدویت دانشگاه شیراز در سال 85 تاسیس گردید و رسالت مطالعات راهبری در زمینه مباحث مهدویت را برعهده داشت است.
در سالهای قبل با برنامه های مختلف و متنوع در سطح دانشگاه خود را به همایش سال 91 کانونهای مهدویت دانشگاهای سراسر کشور که در کاشان برگزار گردید و رسالت اصلی خود را با طراحی اولیه شبکه ی کانون های مهدویت دانشگاههای سراسر کشور آغاز نمود و دومین همایش سراسری رهپویان وصال را برگزار کرد و گامی بزرگ در عرصه ی شورای هم افزایی شبکه ی کانون های مهدویت بعنوان روابط عمومی و لیدر اصلی کار برداشت و قرارگاه فرهنگی صاحب الامر (عج) استانی را راه اند ازی کرد و هم اکنون نشست مشترک با همکاری جامعه اسلامی دانشجویی دانشگاه شیراز را برگزار می کنند هم‌اکنون 1 نفر با این مجموعه مرتبط هستند.

گرفتار در خرابه‌ی آخرالزمان، دلم بابا می‌خواهد

امروز شبیه رقیه‌ام ... دلم بابا می‌خواهد ... با همان دستان مردانه‌اش... با همان نگاه مهربانش، با همان آغوش آسمانی‌اش ... که مرا لبریز از آرامش کند در زمین ...خدایا... من هم مثل رقیه در خرابه‌ی آخرالزمان گرفتارم ... و دلم فقط بابا می‌خواهد.

دسترسی به این بخش تنها برای اعضای مرتبط با ‌
مرکز تخصصی مهدویت دانشگاه شیراز
ممکن می‌باشد!

بازگشت به ابتدای صفحه

تلفن
نشانی

پیامک
30001366